ZARZĄD OSP Złaków Borowy

Prezes – Tomasz Dubiel

Wiceprezes – naczelnik – Marek Guzek

Z-ca naczelnika – Rafał Bogus

Sekretarz – Konrad Gmosiński

Skarbnik – Wojciech Workowski

Gospodarz – Dariusz Grzegory

Kronikarz – Bartosz Dubiel

Członek – Piotr Kubica

 

KOMISJA REWIZYJNA OSP Złaków Borowy

Przewodniczący – Paweł Skierski

Sekretarz – Robert Witkowski

Członek – Adam Workowski

 

NIP: 834-165-78-86

REGON: 750066567

Nr KRS: 0000298789

 

Rok założenia: 1913