ZARZĄD OSP Wiskienica Górna

Prezes – Marek Golis

Wiceprezes – naczelnik – Rafał Kunikowski

Z-ca naczelnika – Łukasz Kucharek

Sekretarz – Henryka Kunikowska

Skarbnik – Bogumił Panek

Gospodarz – Jacek Wrona

Kronikarz – Jan Gajewski

Członek – Karol Malanowski

 

KOMISJA REWIZYJNA OSP Wiskienica Górna

Przewodniczący – Albert Jagusiak

Sekretarz – Dawid Krześlak

Członek – Tomasz Pińkowski

 

NIP: 834-112-41-09

REGON: 750268041

Nr KRS: 000196084

 

Rok założenia: 1956

banner