ZARZĄD OSP Wiskienica Dolna

Prezes – Karol Kutkowski

Wiceprezes – naczelnik – Mateusz Wójcik

Wiceprezes – Zbigniew Dałek

Z-ca naczelnika – Kamil Matysek

Sekretarz – Michał Pędziejewski

Skarbnik – Łukasz Ledzion

Gospodarz – Rafał Wójcik

Kronikarz – Arkadiusz Zakrzewski

 

KOMISJA REWIZYJNA OSP Wiskienica Dolna

Przewodniczący – Andrzej Idzikowski

Wiceprzewodniczący – Ireneusz Pędziejewski

Sekretarz – Mirosław Kubiak

 

NIP: 834-177-90-69

REGON: 750449535

Nr KRS: 0000197057

 

Rok założenia: 1926

banner