ZARZĄD OSP Urzecze

Prezes – Mateusz Materek

Wiceprezes – naczelnik – Krzysztof Antczak

Z-ca naczelnika – Rafał Bogus

Sekretarz – Krzysztof Rybusiewicz

Skarbnik – Cezary Bogus

Gospodarz – Bartłomiej Materek

Kronikarz – Adam Markowski

Członek – Artur Surma

 

KOMISJA REWIZYJNA OSP Urzecze

Przewodniczący – Zbigniew Woźniak

Wiceprzewodniczący – Marcin Sokół

Członek – Marcin Woźniak

 

NIP: 834-179-83-16

REGON: 750066596

Nr KRS: 0000221488

 

Rok założenia: 1912

banner