ZARZĄD OSP Strugienice

Prezes – Zbigniew Bończak

Wiceprezes – naczelnik – Witold Gajda

Wiceprezes – Paweł Żyto

Z-ca naczelnika – Krzysztof Roróg

Sekretarz – Łukasz Klimkiewicz

Skarbnik – Michał Wielec

Kronikarz – Marcin Dutkowski

 

KOMISJA REWIZYJNA OSP Strugienice

Przewodniczący – Witold Jabłoński

Wiceprzewodniczący – Adam Grzegory

Sekretarz – Adam Szczeciak

 

NIP: 834-150-94-82

REGON: 750066633

Nr KRS: 0000203326

 

Rok założenia: 1910