ZARZĄD OSP Łaźniki

Prezes – Jerzy Kostrzewski

Wiceprezes – naczelnik – Mateusz Bogusz

Wiceprezes – Józef Marciniak

Z-ca naczelnika – Paweł Kostrzewski

Sekretarz – Bartłomiej Grzegory

Skarbnik – Michał Sobański

Członek – Tomasz Kapuściński

 

KOMISJA REWIZYJNA OSP Łaźniki

Przewodniczący – Albin Figaszewski

Członek – Roman Jabłoński

Członek – Janusz Łysio

 

NIP: 834-151-57-84

REGON: 750066580

Nr KRS: 0000198972

 

Rok założenia: 1901

banner