banner

W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na terenie Gminy Zduny zrealizowano projekt pn. „Doposażenie placu zabaw znajdującego się przy szkole podstawowej w Bąkowie Górnym”.
Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w miejscowości Bąków Górny zamontowano nowoczesne urządzenia na plac zabaw. Wartość dofinansowania z środków EFRROW wyniosła 18.755,00 zł, w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów.

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

początek strony