Wrota Regionu Łódzkiego

 
Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 – E- Usługi Publiczne.

 

Użytkownicy 
Projekt jest adresowany do szerokiej grupy odbiorców obejmującej obywateli i przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów) będących partnerami projektu oraz pracowników urzędów i ich jednostek organizacyjnych.

 

Cele projektu

Celem głównym projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” jest budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego, a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej.
1.Budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego.

2.Poprawa zarządzania oraz efektywności i przejrzystości pracy urzędników.
3.Zwiększenie dostępu do e-usług dla obywateli regionu łódzkiego.
4.Realizacja polityki równych szans i przeciwdziałanie „wykluczeniu cyfrowemu”.
5.Wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej.
6.Poprawa bezpieczeństwa sieci i zabezpieczeń w zakresie użytkowanych urządzeń teleinformatycznych.

 

Przedmiotem projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” był:

„Zakup i instalacja sprzętu oraz urządzeń dla podłączenia sieci informatycznych Partnerów projektu w bezpieczny sposób do szerokopasmowej sieci Internet wraz z modernizacją serwerowni,
„Zakup i instalacja  zestawów komputerowych typu PC,

„Zakup i instalacja  serwerów wraz z macierzami dyskowymi i niezbędnym osprzętem,

„Zakup i instalacja  Infomatów,

„Zakup, instalacja i wdrożenie systemów backupu i archiwizacji,

„Zakup, instalacja i wdrożenie oprogramowania systemu obiegu dokumentów,

„Zakup i instalacja oprogramowania antywirusowego,

„Zakup i wdrożenie oprogramowania portalu internetowego Wrota Regionu Łódzkiego, na którym zostaną uruchomione  usługi elektroniczne,

„Przeprowadzenie programu szkoleniowego dla użytkowników korzystających z systemu obiegu dokumentów.

Liderem projektu jest Województwo Łódzkie reprezentowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu podjął Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przy ścisłej współpracy ze 109 partnerami.
Koszt całkowity projektu 

100%    21 533 000,00 PLN brutto


Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

85% 18 303 050,00 PLN brutto

 

Wkład własny

15%    3 229 950,00 PLN brutto

 

Całkowity koszt partnera – Gminy Zduny 119 753,98 zł., dofinansowanie 101 790,88 zł.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wrota Regionu Łódzkiego

 

początek strony