banner

Zadanie pod nazwą

„Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Zduny w 2019 r.”

 

zostało wykonane z budżetu Gminy Zduny przy udziale finansowym

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

Koszt całkowity zadania: 29.105,37 zł

Źródła finansowania:

WFOŚiGW w Łodzi (dotacja) w kwocie: 26.194,00 zł

Budżet Gminy Zduny w kwocie: 2.911,37 zł

 

W ramach zadania przeprowadzono dwa rodzaje prac:

– demontaż wyrobów zawierających azbest, przygotowanie do transportu, transport łącznie z unieszkodliwianie – 1,500 Mg;

– przygotowanie wyrobów zawierających azbest do transportu, transport, łącznie z unieszkodliwianiem – 94,980 Mg.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

 

W związku z możliwością pozyskania środków na finansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy, że można składać wnioski o dofinansowanie ww. zadań.

Wysokość Dofinansowania wynosi 90%

Wkład własny 10%

banner

Pliki do pobrania:
banner Wniosek

banner Formularz informacji

banner Oświadczenie

banner Ocena stanu i bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest