banner

Zadanie pod nazwą

„Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Zduny w 2017 r.”

zostało wykonane z budżetu Gminy Zduny przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Koszt całkowity zadania: 34.866,18 zł

Źródła finansowania:

WFOŚiGW w Łodzi (dotacja) w kwocie 27.891,00 zł

Budżet Gminy Zduny w kwocie: 6.975,18 zł

W ramach zadania przeprowadzono dwa rodzaje prac:

– demontaż wyrobów zawierających azbest, przygotowanie do transportu, transport łącznie z unieszkodliwianie – 9,310 Mg;
– przygotowanie wyrobów zawierających azbest do transportu, transport, łącznie z unieszkodliwianiem –118,610 Mg.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

 

 

 

W związku z możliwością pozyskania środków na finansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy, że można składać wnioski o dofinansowanie ww. zadań.

Wysokość Dofinansowania wynosi 80%

Wkład własny 20%

banner

Pliki do pobrania:
banner Ogłoszenie

banner Wniosek

banner Formularz informacji

banner Oświadczenie

banner Ocena stanu i bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest