banner

Zadanie pod nazwą

„Zielona klasa” w Szkole Podstawowej w Nowych Zdunach

zostało wykonane przy udziale finansowym

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Koszt całkowity zadania: 41.014,00 zł

Źródła finansowania:

WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 34.857,00 zł

Budżet Gminy Zduny w kwocie: 6.157,00 zł

W ramach zadania wykonano:

– Zakupiono pomoce dydaktyczne;

– Zakupiono sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny;

– Zakupiono wyposażenie pracowni;

– Zakupiono rośliny doniczkowe;

– Zakupiono tabliczki-etykiety do oznaczania roślin;

– Wykonano prace remontowe;

– Zakupiono tablice informacyjną.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner