banner

Zadanie pod nazwą

„Instalacja solarna na części sportowej szkolnej Sali sportowej przy Szkole Podstawowej

i Gimnazjum Publicznym w Nowych Zdunach”

zostało wykonane przy udziale finansowym

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Koszt całkowity zadania: 61.272,48 zł

Źródła finansowania:

WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 49.017,00 zł

Budżet Gminy Zduny w kwocie: 12.255,48 zł

W ramach zadania zamontowano 20 sztuk kolektorów słonecznych zblokowanym po 4 szt. o łącznej powierzchni absorberów 35,8 metrów kwadratowych oraz dwustopniowy wymiennik ciepła o pojemności 800 litrów.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

banner