banner

Zadanie pod nazwą

„Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacji na terenie Gminy Zduny”

o całkowitym koszcie netto 145.063,76 zł zostało dofinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do łącznej wysokości 72.531,88 zł w formie dotacji.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie 90 podłączeń budynków do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Gminie Zduny w 4 miejscowościach: Maurzyce, Strugienice, Nowe Zduny i Zduny. Podłączenia zostały wykonane z rur PVC o średnicy 160mm.

Planowane zadanie ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy Zduny oraz stanu środowiska naturalnego.