banner

Zadanie pod nazwą

„Utworzenie Ekopracowni w Szkole Podstawowej w Bąkowie”

zostało wykonane przy udziale finansowym

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Koszt całkowity zadania: 29.785,69 zł

Źródła finansowania:

WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 26.095,00 zł

Budżet Gminy Zduny w kwocie: 3.690,69 zł

W ramach zadania wykonano:

– Zakupiono pomoce dydaktyczne;

– Zakupiono sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny;

– Zakupiono wyposażenie pracowni;

– Zakupiono rośliny doniczkowe;

– Wykonano prace remontowe.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner