banner

W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na terenie Gminy Zduny zrealizowano projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Łaźnikach poprzez zakup niezbednego wyposażenia kuchni”.
Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w miejscowości Łaźniki zakupiono nowe wyposażenie kuchni. Wartość dofinansowania z środków EFRROW wyniosła 24.643,29 zł, w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów.

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner