banner

W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na terenie Gminy Zduny zrealizowano projekt pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bogorii Dolnej”.
Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w miejscowości Bogoria Dolna doposażono świetlicę wiejską. Wartość dofinansowania z środków EFRROW wyniosła 13.949,20 zł, w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów.

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner