banner

W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na terenie Gminy Zduny zrealizowano projekt pn. „Wykonanie elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych i robót zewnętrznych przy budynku zaplecza boiska sportowego w Nowych Zdunach”.

Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w miejscowości Nowe Zduny wykonano elewację i docieplenie ścian zewnętrznych i roboty zewnętrzne przy budynku zaplecza boiska sportowego w Nowych Zdunach. Wartość dofinansowania z środków EFRROW wyniosła 20.511,24 zł, w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów.

banner
banner
banner
banner