ZARZĄD OSP Złaków Borowy

Prezes – Tomasz Dubiel

Wiceprezes – naczelnik – Michał Gorzkowski

Z-ca naczelnika – Marek Guzek

Sekretarz – Marcin Workowski

Skarbnik – Krzysztof Miziołek

Gospodarz – Dariusz Grzegory

Kronikarz – Wojciech Workowski

Członek – Piotr Kubica

 

KOMISJA REWIZYJNA OSP Złaków Borowy

Przewodniczący – Andrzej Grzegory

Wiceprzewodniczący – Paweł Mamcarz

Sekretarz – Paweł Skierski

 

NIP: 834-165-78-86

REGON: 750066567

Nr KRS: 0000298789

 

Rok założenia: 1913