Aby można było złożyć wniosek do Urzędu Gminy konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl – konto jest bezpłatne

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Zduny:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 (za wyjątkiem lipca i sierpnia w godzinach 07.00-15.00) do sekretariatu Urzędu Gminy Zduny (pok. nr 15) na następujących nośnikach danych:

  • Dyskietka 1,44 MB;
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0;
  • Płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym

Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

UWAGA:
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.