ZARZĄD OSP Bogoria Dolna

Prezes – Józef Warzywoda

Wiceprezes – naczelnik – Jacek Masłowski

Wiceprezes – Halina Masłowska

Z-ca naczelnika – Radosław Pawlata

Sekretarz – Marek Wójcik

Skarbnik – Bożena Różycka

Gospodarz – Stanisław Guzek

Kronikarz – Jolanta Masłowska

 

KOMISJA REWIZYJNA OSP Bogoria Dolna

Przewodniczący – Bolesław Roszewski

Sekretarz – Marcin Wójcik

Członek – Michał Dylik

 

NIP: 834-150-74-83

REGON: 750066662

Nr KRS: 0000180311

 

Rok założenia: 1930

banner