banner

Zadanie pod nazwą

„Termomodernizacja budynku hydroforni w Złakowie Borowym”

zostało wykonane z budżetu Gminy Zduny przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

banner