W związku z możliwością pozyskania środków na finansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy, że można składać wnioski o dofinansowanie ww. zadań.

Wysokość Dofinansowania wynosi 99%

Wkład własny 1%

Pliki do pobrania:

banner Ogłoszenie

banner Wniosek

banner Ocena stanu i bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

banner

Zadanie pod nazwą

„Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Zduny w 2013 r.”

zostało wykonane z budżetu Gminy Zduny przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Koszt całkowity zadania: 71.920,00 zł

Źródła finansowania:

NFOŚiGW w kwocie:                            35.960,00 zł

WFOŚiGW w Łodzi w kwocie              35.241,00 zł

Budżet Gminy Zduny w kwocie:           719,00 zł

W ramach zadania przeprowadzono  dwa rodzaje prac:

– demontaż wyrobów zawierających azbest, przygotowanie do transportu, transport łącznie z unieszkodliwianie – 7425 m2;
– przygotowanie wyrobów zawierających azbest do transportu, transport, łącznie z unieszkodliwianiem – 4330 m2.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi