1. Przewodniczący Rady Gminy:

 • Wiesław Józef Dałek

 

2. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy:

 • Andrzej Grzegory

 

3. Radni:

 • Bożena Cholewa
 • Łukasz Jankowski
 • Iwona Kołaczyk
 • Józef Tadeusz Warzywoda
 • Jolanta Perzyna
 • Renata Pędziejewska
 • Edward Pierzchała
 • Adam Grzegory
 • Marek Sokół
 • Witold Jabłoński
 • Cezary Wielemborek
 • Marcin Stańczyk
 • Barbara Woźniak