Kierownik:

                   Aleksandra Urbańska

parter pokój nr 10, tel. 46 838-75-94

tel. do Sekretariatu Urzędu Gminy – 46 838-74-26, wewn. 27

 

pracownicy socjalni:

                   starszy pracownik socjalny Barbara Michalak

                   pracownik socjalny Aneta Witczak

 

pracownicy do spraw świadczeń rodzinnych 

                   Inspektor Lilla Kiciak

Podinspektor Iwona Pykacz

parter pokój nr 9, tel. 46 838-75-89

 

e-mail: gops@gminazduny.pl

http://gopszduny.naszops.pl/