Podzielone są na części : Łaźniki – Kijonie, Łaźniki – Stara Wieś i Łaźniki – Lipińska.
Zajmują pow. 953 ha, liczą 98 gosp. rol. o łącznej powierzchni 1013,9 ha i 305 mieszkańców;
Wieś jest pierwszy raz wzmiankowana w 1354r., kiedy to abp Jarosław powierzył niejakiemu Adamowi osadzenie Łaźnik (Lasznyki) na prawie średzkim.
Ze źródeł XIV wiecznych wynika, iż była tu sadzawka z młynem nadana sołtysowi Szczotrkowi zwanemu Trawa i że przepływała koło wsi Krzyżowa Struga (parvus rivulus – mały potok), wypływająca w Wiskienicy.
Łaźniki to jedyna w Polsce nazwa wsi służebnej, która powstała zapewne przed 1136r. i mieszkańcy jej świadczyli powinności związane z łaźnią na łowickim zamku.

sołtys: Agnieszka Kępka