Wieś złożona z Kolonii Mastkowskiej, Kolonii Retkowskiej, Starej Wsi i Węgielnicy.
Całość zajmuje pow. 904 ha, liczy 112 gosp. rol. o łącznej powierzchni 857,2 ha, i zamieszkuje ją 392 mieszkańców;
Wieś wzmiankowana wprawdzie dopiero w 1357r., ale rodowód wsi jest bardzo stary, na co wskazuje nazwa dzierżawcza – Pierwotnie własność jakiegoś Złaka. Przymiotnik „zły” stał się podstawa wielu nazwisk i od nazw miejscowości

sołtys: Stanisław Wieteska