Wieś założona z Kolonii Południowej, Kolonii Północnej i Poprzeczki o ogól. pow. 1364 ha, liczącej 143 gosp. rol. o łącznej powierzchni 1299,5 ha; zamieszkiwanej przez 548 mieszkańców;
Wieś dopiero wzmiankowana w 1359r. jako Slakow Minor (Mniejszy), a więc i młodszy od Złakowa Kościelnego.
Do początku XIX w. na północ wsi rozciągały się lasy

sołtys: Andrzej Grzegory