Centrum administracji, usług i handlu oraz parafii – i Zduny Wieś – typowo rolnicze – stanowią jedną całość. Wieś o ogól. pow. 455 ha, liczy 88 gosp. rol. oraz 112 nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni 406,4 ha, zamieszkuje ją 702 mieszkańców.

Najstarsza pisana wiadomość o Zdunach pochodzi z 1353r. z dokumentu abp Jarosława. Zduny Kościelne są nazwą nową, jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym nazywano je wśród miejscowej ludności Podzduniem. W dalszej przeszłości stał tu kościół, drewniany dwór arcybiskupi (praktycznie rezydencja dzierżawcy zarządzającego tenutą zduńską; tylko nieliczni arcybiskupi się tu zatrzymywali), karczma w rejonie starej plebani, szkoła itp.

W końcu XIX w. było tu faktycznie centrum administracyjne gminy Bąków.

sołtys: Zofia Kubera