Wieś o ogól. pow. 278 ha, liczy 20 gosp. rol. o łącznej powierzchni 192,6 ha; zamieszkuje ją 81 mieszkańców;
Wieś po raz pierwszy wzmiankowana w niepublikowanych księgach ziemskich orłowskich w 1432r. Należała do klucza piątkowskiego włości arcybiskupstwa gnieźnieńskiego.
W XIX w. znajdowała się poza granicami Księstwa Łowickiego.

sołtys: Jolanta Krysztofiak