Wiskienica jest podzielona na dwie odrębne wsie:

  • Wiskienicę Dolną – ogól. pow. 406 ha, 50 gosp. rol. o łącznej powierzchni 384,4 ha; 196 mieszkańców;
  • Wiskienicę Górną – ogól. pow. 336 ha, 60 gosp. rol. o łącznej powierzchni 293,9 ha; 221 mieszkańców;

Pierwsza wzmianka w źródłach historycznych Wiskienica pojawia się przy lokacji jej i Łaźnik na prawie średzkim. Należała do tenuty zduńskiej.
Prawdopodobnie powstała przed 1136 r. Na to też wskazują ustalenia archeologiczne. Nazwa wsi również wskazuje na jej odległy rodowód. Viskithniczna, Vyszkithnicza tak brzmią najstarsze zapisy nazwy tej wsi. w staropolskim „wyskitać się” znaczyło „sterczeć, wystawać” z kolei w czeskim „vyskyd” znaczy „wykroty, jamę po wywróconym drzewie”.
Wieś powstała więc na miejscu wytrzebionego lasu.

sołtys: Jacek Kutkowski