Wieś o ogól. pow. 402 ha, liczy 27 gosp. rol. o łącznej powierzchni 378,5 ha; zamieszkuje ją 103 mieszkańców;
Wieś wspomniana po raz pierwszy w dokumencie abp Jarosława Bogorii z okazji lokacji Bogorii w 1353r.
Nazwa wsi prawdopodobnie patronimicza (od niejakiego Wierzna?).
Należy przypuszczać, iż Wierznowice, jak większość wsi tenuty zduńskiej, powstały przed 1136r.

sołtys: Jan Reczyk