Gmina Zduny ogłasza rekrutację
do Gminnego Żłobka w Nowych Zdunach

Zapraszamy wszystkich chętnych

do składania dokumentów rekrutacyjnych

od dnia 9 grudnia 2019 r. od godz. 800

do dnia 19 grudnia 2019 r. do godz. 1200

Dokumenty prosimy składać w Urzędzie Gminy Zduny – pokój nr 18 w zamkniętej kopercie opisanej „Rekrutacja dzieci do Gminnego Żłobka w Nowych Zdunach”.

Dokumenty zgłoszeniowe można uzyskać:

1)    pobierając ze strony internetowej: bip.ugzduny.nv.pl lub www.gminazduny.pl,

2)    bezpośrednio w Urzędzie Gminy Zduny, pokój nr 18.

Szczegóły w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronach internetowych: bip.ugzduny.nv.pl lub www.gminazduny.pl .

Wójt Gminy Zduny

/-/ Krzysztof Skowroński

Uchwała Nr XIII/80/19 Rady Gminy Zduny z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Nowych Zdunach

Statut Gminnego Żłobka w Nowych Zdunach

Regulamin rekrutacji do Gminnego Żłobka w Nowych Zdunach

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA na rok szkolny 2019/2020

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym (dotyczy dziecka, które ukończyło 3 rok życia)