Gmina Zduny- realizacja projektu „Lepsza przyszłość dla maluchów w Gminie Zduny.” (nr projektu RPLD.11.01.01-10-0005/19).

W dniu 1 sierpnia 2019r. Gmina Zduny rozpoczyna realizację projektu „Lepsza przyszłość dla maluchów w Gminie Zduny.” (nr projektu RPLD.11.01.01-10-0005/19).

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i realizowany będzie w okresie od 01.08.2019r. do 31.08.2020r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zduny w okresie od 01.08.2019 do 31.08.2020 poprzez stworzenie 15 miejsc wychowania przedszkolnego, zapewnienie bieżącego funkcjonowania 15 miejsc w okresie 01.09.2019 do 31.08.2020, rozszerzenie oferty Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Nowych Zdunach o dodatkowe zajęcia wspierające rozwój dzieci, zwiększające ich szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów i kształtowania kompetencji kluczowych oraz doskonalenie kompetencji 9
nauczycieli objętych wsparciem.

Realizator projektu:

Dokumenty rekrutacyjne oraz harmonogramy zajęć znajdują się na stronie w/wym. placówki.

Biuro Projektu:

Gmina Zduny

Zduny 1C

99- 440 Zduny

Koordynator projektu:

Łukasz Witkowski

Całkowita wartość projektu 546 742,63 PLN.

Wartość dofinansowania 464 731,24 PLN