Wójt Gminy Zduny uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Zduny wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, aby jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów:

– folii rolniczych,

– siatki i sznurki do owijania balotów,

– opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy gminy Zduny prowadzący działalność rolniczą, proszeni są złożyć informację o rodzaju i ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji.

Uwaga:

Opakowania po środkach ochrony roślin  nie będą odbierane gdyż te odpady należy oddać do sklepu, w którym zakupiono dany środek.

Druk oświadczenia znajduje się na poniżej, jest do pobrania w Urzędzie Gminy Zduny w Sekretariacie lub znajduje się u sołtysów.

Sposób składania informacji:

Osobiście lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Zduny, Zduny 1C, 99-440 Zduny


Termin przyjmowania informacji:

Do dnia 6.11.2019 r. włącznie.

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnej zbiórce odpadów.

Plik do pobrania:

Oświadczenie