Wieś o ogól. pow. 867 ha, liczy 83 gosp. rol. o łącznej powierzchni 782,9 ha; zamieszkuje ją 232 mieszkańców;
Wieś pierwszy raz wzmiankowana w 1353r. w dokumencie abp Jarosława Bogorii z okazji lokacji wsi Bogoria.
Prawdopodobnie należała do grupy wsi które w II poł. XI wieku otrzymało arcybiskupstwo z nadania Bolesława Śmiałego.
Nazwa wsi togograficzna.

sołtys: Cezary Bogus