Wieś o ogól. pow. 402 ha, liczy 43 gosp. rol. o łacznej powierzchni 332 ha, zamieszkuje ją 154 mieszkańców
Wzmianka o Szymanowicach jako własności arcybiskupstwa pojawia się po raz pierwszy w dokumencie Kazimierza Wielkiego w 1357r. potwierdzającym włości i przywileje arcybiskupstwa.
Nazwa patronimiczna (Symunowice) wskazuje stary rodowód wsi (przeł. XI/XII)

sołtys: Edward Pierzchała