banner

W związku z możliwością pozyskania środków na finansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy, że można składać wnioski o dofinansowanie ww. zadań.

Wysokość Dofinansowania wynosi 90%

Wkład własny 10%

banner

Pliki do pobrania:
banner Wniosek

banner Formularz informacji

banner Oświadczenie

banner Ocena stanu i bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest