O Strugienicach pierwsza zachowana wiadomość pochodzi z 1353 r. W 1369r. przeniesiona została na prawo niemieckie.
Powstała zapewne w II poł. XIII w. lub I poł. XIV w. Ponieważ raz wieś w dokumentach z XIV w. wymieniana jest jako „Strugienicze” a raz „Strugienicza”, czyli że ma w pierwszym przypadku końcówkę patronimiczną, w drugim zaś topograficzną, można mniemać, iż nazwa wywodzi się od niejakiego Struga bądź od strugi (rzeczki Igli, dopływu Bzury), wzdłuż której jest usytuowana.
Ogólna powierzchnia wsi: 950 ha, liczy 100 gosp. rol. o łącznej powierzchni 932,1 ha 361 mieszkańców

sołtys: Maria Bończak