Ogólna powierzchnia: 528 ha, liczy 61 gosp. rol. o łącznej powierzchni 492,4 ha, zamieszkuje ją 221 mieszkańców;
Wieś tę lokował abp Jarosław na prawie średzkim w 1365r. i tę datę należy uznać za początek Rząśna, założonego na surowym korzeniu (patrz hasło: Bogoria) na terenie rozległej dąbrowy między Zdunami a Bąkowem.
Jeśli chodzi o pochodzenie nazwy wsi, to należy pamiętać, że rzęsa nie tylko oznaczała roślinę wodną, ale również wrzos.

sołtys: Grzegorz Ziółkowski