banner

 

W ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano projekt pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego w Złakowie Kościelnym”.
Wartość dofinansowania z środków wyniosła 75.735,00 zł.

Wartość całkowita projektu: 84.150,29 zł

 

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner