Wieś na lewym brzegu Słudwi.
Zajmuje pow. 519 ha, liczy 79 gosp. rol. o łącznej powierzchni 479,7 ha, a zamieszkuje ją 154 mieszkańców;
Wieś osadzona została przez abp Jarosława ze Skotnik na prawie średzkim w 1351 r.
J. Warężak uważa nazwę wsi za rodową, tzn. ma pochodzić od jakiegoś „Radko, bo w dialekcie mazowieckim przechodzi w „e”. Retką w tkactwie łowickim (nazwa wyłącznie miejscowa) nazywano przyrząd złożony z dwóch listew przy nawijaniu przędzy na nawój. Tradycje tkackie sięgają w Łowickiem IX – X wieku (znaleziono przęśliki z tego okresu w pobliżu zamku łowickiego).

sołtys: Małgorzata Koza