Wójt Gminy Zduny

informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi zamieścił w dniu 17.05.2018 r. informacje o naborze wniosków na wymianę pieców centralnego ogrzewania – PROGRAM OGRANIACZANIA NISKIEJ EMISJI –  edycja II

 

DOTACJA WYNOSI DO 50% KOSZTÓW INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA LIKWIDACJI STAREGO PIECA opalanego paliwami stałymi i jego zastąpieniu przez nowe źródło ciepła o wyższej sprawności tj.:

  1. Kocioł gazowy, olejowy, na biomasę lub pompę ciepła z powietrznym wymiennikiem – maksymalna kwota dotacji: 12 tys. zł,
  2. Podłączenie do sieci cieplnej lub ogrzewania elektryczne – maksymalna kwota dotacji:  10 tys. zł,
  3. Kocioł węglowy – maksymalna kwota dotacji:  6,5 tys. zł,
  4. Pompa ciepła z gruntowym wymiennikiem – maksymalna kwota dotacji:  15 tys. zł.

Ww. kwoty dotyczą źródeł ciepła o mocy do 40 kW natomiast dla źródeł ciepła o większej mocy maksymalny poziom dofinansowania powiększany jest zgodnie ze wskaźnikiem kwotowym za każdy kW powyżej 40. Wskaźnik ten wynosi, w zależności od rodzaju instalowanego źródła ciepła od 250 do 1200 zł.

Z DOFINANSOWANIA MOGĄ SKORZYSTAĆ nw. Odbiorcy Końcowi:

  1. Osoby fizyczne,
  2. Wspólnoty mieszkaniowe,
  3. Spółdzielnie mieszkaniowe,
  4. Towarzystwa budownictwa społecznego,

jedynie za pośrednictwem Beneficjenta (Urzędu Gminy Zduny), którzy realizują inwestycje w budynkach bądź lokalach mieszkalnych, w których co najmniej 50% powierzchni przeznaczone jest na cele mieszkaniowe.

NABÓR WNIOSKÓW: w trybie ciągłym w okresie od 11.06.2018 r. do wyczerpania środków w budżecie ww. programu. O możliwości ubiegania się o dofinansowanie decyduje kolejność wpływu wniosków.

 

W przypadku zainteresowania Programem należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. do godz. 1500 wypełnionej deklaracji udziału w Programie. W przypadku jakichkolwiek pytań sprawą zajmuje się Łukasz Witkowski – Inspektor ds. Rozwoju i promocji, pokój nr 8, tel. 46 838 75 78.

 

 

Pliki do pobrania:
banner Informacja

banner Deklaracja