Wieś o ogól. pow. 35 ha, liczy 6 gosp. rol. o łącznej powierzchni 18,3 ha, zamieszkuje ją 27 mieszkańców;
Wieś powstała po reformie uwłaszczeniowej 1864r. w czasie podupadania folwarków prywatnych i rządowych w gminie Bąków – Zduny.
Nazwa pochodzi stąd, iż wieś powstała na polach granicznych gminy.

sołtys: Maria Kamińska