Wieś o ogól. pow. 227 ha, liczy 54 gosp. rol. o łącznej powierzchni 215,6 ha, którą zamieszkuje 88 mieszkańców;
Wieś powstała w 1928r. w wyniku parcelacji dużej fermy hodowlanej w Złakowie.

sołtys: Władysław Dobrogowski