W dniu 24 lipca 2019 r. została podpisana umowa między Gminą Zduny, a Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0118/18-00 w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020, a dotycząca projektu pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Zduny”.

 

Całkowita wartość projektu: 2.434.163,46 zł

Kwota dofinansowania: 1.837.234,20 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie/montaż:

  • wymiany 6 szt. źródeł ciepła na kocioł na biomasę (pellet);

  • montaż 56 instalacji fotowoltaicznych;

  • montaż 52 szt. instalacji kolektorów słonecznych

łącznie w 96 gospodarstwach domowych na terenie Gminy Zduny oraz 1 budynku użyteczności publicznej (sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach)

 


Wyniki oceny formalnej z dnia 19 marca 2019 r.

 


 

Zmiana regulaminu konkursu zamkniętego dotyczącego odnawialnych źródeł energii

15 stycznia 2019 roku Zarząd Województwa Łódzkiego zmienił regulamin konkursu zamkniętego dotyczącego odnawialnych źródeł energii. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu oceny formalnej do 11 marca 2019 r. Jednocześnie wychodząc naprzeciw polityce preferencyjnego traktowania instalacji produkującej energię z OZE przesunięto termin rozstrzygnięcia naboru z czerwca 2019 na maj 2019.

Link do strony RPO Województwa Łódzkiego z informacją


 

Zmiana regulaminu konkursu zamkniętego dotyczącego odnawialnych źródeł energii

17 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Łódzkiego wprowadził zmiany w regulaminie konkursu dotyczącego odnawialnych źródeł energii. W związku ze zmianami ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzona będzie w terminie 252 dni roboczych, tj od 22 stycznia 2018 roku do 22 stycznia 2019 roku.

Link do strony RPO Województwa Łódzkiego z informacją

 


 

 

W dniu 16.11.2017 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy Zduny dot. możliwości pozyskania środków na montaż instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę.

Dla osób zainteresowanych poniżej znajduje się prezentacja ze potkania oraz deklaracja przystąpienia do projektu.

Pliki do pobrania:

Osoby zainteresowane projektem są proszone aby najpóźniej do dnia 27 listopada 2017 r. godz. 16:00 składać deklaracje do Urzędu gminy Zduny, Zduny 1C, 99-440 Zduny, pokój nr 8 ewentualnie w Sekretariacie pokój nr 16.


banner


 

banner

Pliki do pobrania: