Wieś podzielona na trzy części, różniące się pod względem rozmieszczenia, zabudowy i zatrudnienia : Walentówkę z grupą robotniczo – rzemieślniczą, Parcel z grupą rolniczą i Ośrodek Szkolny z funkcjonującymi tu dwoma szkołami: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Dziubińskiej w Dąbrowie Zduńskiej i Zespołem Szkół Licealnych im. K. Idzikowskiej w Zdunach. Ogól. pow. 195 ha, liczy 30 gosp. rol. i 69 nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni 144,8 ha i liczbie zamieszkujących osób 429 mieszkańców; Dąbrowa Zduńska – 62 mieszkańców;
Nowe Zduny (wcześniej nazwa : Zduny – Parcel) powstały w 1922r. na gruntach rozparcelowanego w całości państwowego majątku ziemskiego – Dąbrowy Zduńskiej.

sołtys: Sławomir Charążka