Wieś nad Bzurą o ogól. pow. 854 ha, liczy 63 gosp. rol. o łącznej powierzchni 677,3 ha, którą zamieszkuje 214 mieszkańców;
Wieś po raz pierwszy wzmiankowana w dokumencie Kazimierza Wielskiego w 1357r. potwierdzającym posiadłości arcybiskupstwa. Pochodzenie nazwy jest niejasne, historycy (J. Warężak, S.M. Zajączkowski) skłonni są uznać Maurzyce za nazwę patronimiczną pochodzącą od jakiegoś Maura (Maurza). Imię Maur w Polsce wczesnośredniowiecznej było niezwykle rzadkim; znamy Maura, biskupa krakowskiego z przełomu XI/XII w.
Warto jednak zwrócić uwagę, że najstarsze wzmianki o tej wsi od 1357r. do lat dwudziestych XVI w. podają pisownię Marzicze bądź Marzice. Jest to roślina, należąca do turzycowatych, która nosi starą polską nazwę „marzyca” (schoenus) i występuje na torfowiskach.
Być może więc od marzycy wieś wzięła nazwę.

sołtys: Witold Jabłoński