Wieś o ogól. pow. 40 ha, 11 gosp. rol.; zamieszkuje ją 32 mieszkańców,
W XVIII w. wspomniany jest folwark Dąbrowa.
Nazwa wsi wskazuje, że powstała na miejscu dawnej dąbrowy, która w XVI w. zajmowała znaczny obszar między Zdunami a Bąkowem Górnym.

sołtys: Barbara Dębska