Wieś z wyodrębnionymi dzisiaj częściami : Bąków Poduchowny i Łapówka. Ogólna pow. 846 ha, 103 gosp. rol. o łącznej powierzchni 759,7 ha którą zamieszkuje 433 mieszkańców;
Pierwszy zapis źródłowy o Bąkowie pochodzi z 1345r. (Bankowo), kiedy abp Jarosław Bogoria ze Skotnik połączył z tą wsią Giżyce i Słonów w jedną całość i dał do lokowania na prawie średzkim (polska odmiana prawa niemieckiego).
Proces łączenia tych wsi trwał ok. 15 lat. Nazwa dzierżawcza wsi wskazuje, iż pierwotnie była własnością bliżej nieznanego Bąka, rycerza.
Wieś prawdopodobnie powstała przed 1136r.

sołtys: Jan Wielemborek