Wieś o ogólnej pow. 655 ha, liczy 98 gosp. o łącznej powierzchni 629,5 ha oraz 348 mieszkańców
Pierwszy raz Bąków wymieniony jest w inwentarzu wśród dóbr arcybiskupich, do których przeszedł między 1576 a 1592 r.
Wcześniej był własnością szlachecką.
W końcu XIV w. w księgach sądowych łęczyckich wymienieni są trzej dziedzice z Bąkowa. Bąków Górny już wtedy był własnością arcybiskupią.
Należy przypuszczać, iż wieś ta powstała w XIV w.

sołtys : Andrzej Dałek